leerlingSnel naar:

Onze uitgangspunten
Huiswerk- en studiebegeleiding
Werkwijze
Een middag bij StudieRond
Bijles
Brugklastraining
Leren Leren
Examentraining

Onze uitgangspunten

Studeren kun je leren!
Krijg je het schoolwerk niet voor elkaar?
Ben je het overzicht kwijt?
Loop je vast in grote hoeveelheden?
StudieRond helpt in het aanbrengen van structuur;
Leert je effectiever en efficiënter te leren.
Je krijgt daardoor meer motivatie en betere resultaten.

StudieRond is er voor leerlingen van de basisschool, voor leerlingen op alle niveaus van de middelbare school en studenten MBO en HBO.

Niet zelden wordt de sfeer in huis negatief beïnvloed door de eeuwige discussies over het huiswerk. Dat is niet nodig. Wij durven te stellen dat huiswerk maken leuk kan zijn. Wij kunnen ervoor zorgen dat huiswerk in uw gezin geen issue meer is en dat de schoolresultaten van uw kind zich aanzienlijk verbeteren.

Ouders voelen zich vaak verplicht om het huiswerk van hun kinderen te controleren. Door de nieuwe onderwijsmethodes is het voor ouders niet altijd even gemakkelijk om te helpen bij het huiswerk. StudieRond biedt hier de helpende hand!

Veel scholieren worstelen met hun huiswerk. Ze hebben geen zin, hebben moeite met zich te concentreren, zijn niet voldoende gemotiveerd of hebben problemen met de leerstof. Wat de oorzaak ook is, geen huiswerk maken vertaalt zich al snel in slechte schoolresultaten. Dit is jammer, want het kan ook anders.

StudieRond:
Een leerling gaat inzicht krijgen in eigen denken, leren en vaardigheden.
De leerling krijgt grip op wat school vraagt.
Je ziet resultaat en de motivatie gaat stijgen!

Huiswerk- en studiebegeleiding

Problemen waar uw zoon of dochter tegenaan kan lopen:

Een leerling:

 • heeft moeite met plannen.
 • weet niet hoe te leren voor een proefwerk en/of schoolexamen.
 • heeft geen idee hoe het huiswerk aan te pakken.
 • kan geen structuur krijgen in het schoolwerk.
 • heeft moeite met concentratie.
 • heeft te veel afleiding.
 • loopt tegen achterstanden aan, die bijna niet in te lopen zijn.
 • haalt slechte cijfers.

Zijn er:

 • onzekerheden over prestaties & functioneren op school?
 • signalen van school dat iets niet goed gaat?

OF: wil de leerling naar een hoger niveau?

Wij kunnen helpen!
In een (gratis) intakegesprek kijken we samen met de leerling en de ouder(s) naar de problemen en waar behoefte aan is.
Samen maken we een individueel plan van aanpak.

Werkwijze

Wij werken volgens het Leren Leren principe. Er wordt vanuit de leerling gewerkt. We zoeken samen naar de leerstijl die het beste bij de leerling past en bieden een rustige en veilige omgeving.

We leren de leerling om al het werk goed te verdelen en te plannen. Hierdoor worden chaos en blokkades voorkomen. De leerling leert samenvattingen te maken en wordt overhoord. Er wordt individuele uitleg gegeven.

We werken volgende de uitgangspunten van de methode LEREN LEREN. Er wordt dus veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van ‘leren leren’ en ‘leren plannen’. De leerling leert structuur aan te brengen in al het werk en er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de studievaardigheden.

The capacity to learn is a gift;
The ability to learn is a skill;
The willingness to learn is a choice.

— Brian Herbert

Een middag bij StudieRond

vrolijke scholiereNa schooltijd komt de leerling binnen en meldt zich. Er staat altijd wat te eten en te drinken klaar. Er wordt besproken hoe het met de leerling zelf en op school gaat. Vervolgens gaat de leerling samen met de hoofdbegeleider de planning bijwerken. Daarna zoekt de leerling een werkplek en gaat zelfstandig aan het werk. De begeleiders helpen, geven uitleg en overhoren. Als al het werk gedaan en gecontroleerd is, gaat de leerling naar huis om te…

genieten van een avond zonder huiswerkstress!

 • De leerling krijgt inzicht in eigen denken, leren en vaardigheden.
 • De leerling krijgt grip op wat school vraagt.
 • Je ziet resultaat en de motivatie gaat stijgen!

Bijles

Heeft een leerling structureel moeite met een vak of is er sprake van een achterstand,
dan is er extra bijles nodig.

Wij bieden individuele bijlessen aan in alle vakken, waaronder in Nederlands, Engels en Wiskunde. Deze drie vakken zijn de kernvakken, waar je maar één 5 in mag hebben op je eindexamen, maar op veel scholen telt dit ook al voor de overgang. Dit gebeurt op afspraak.

Brugklastraining

Van groep 8 naar de brugklas is een grote overgang. Er verandert veel, je gaat weg uit de vertrouwde omgeving. Ineens ben je weer de jongste van een grote school, een nieuwe klas en nieuwe leerlingen. Er zijn nieuwe docenten en vakken. Je hebt geen vast lokaal meer. Je krijgt al direct veel huiswerk elke dag en ook overhoringen.

De brugklastraining is speciaal voor leerlingen die moeite hebben met de veranderingen, maar ook voor leerlingen die goed willen starten op de middelbare school.

Leren Leren

plannenHoe pak je het huiswerk aan? Hoe plan je en breng je structuur aan?

In deze training wordt een introductie gegeven van de nieuwe vakken. We kijken naar de roosters en leggen uit hoe je er mee om moet gaan. We leren het huiswerk goed te plannen en te verdelen. Ook leren we hoe we het beste kunnen studeren, hoe een bepaald vak het beste aan te pakken. We leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Er is een aantal trainingen mogelijk vóór de zomervakantie, maar ook direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar is begeleiding en training een optie.

Examentraining

Wij bieden examentrainingen aan voor Engels, Nederlands, wiskunde en andere vakken. Dit kan individueel en bij voldoende aanmeldingen in groepslessen.