Tarieven (01.01.2020)

Huiswerk- en studiebegeleiding:
Intake: gratis
Per week, 2 dagen: € 52,50
Per week, 3 dagen: € 68,–
Per week, 4 dagen: € 78,-
Per week, 5 dagen: € 88,-
Opzegtermijn: 1 maand
Evaluatie (voortgang HWB): gratis
Cursus Leren Leren, 3 dagdelen: € 185,-
Plannen 2x per week: € 30,-
Gesprekken overig / extern (bv. school / zorg etc.): € 60,-
Begeleiding 1 op 1: € 70,-
Bijles (middelbare schoolvakken): tussen € 30,- en € 80,-
Examentraining:
Individueel: tussen € 45,- en € 80,-
Groepslessen: afhankelijk van niveau en aantal leerlingen
Cursussen Engels:
Zakelijk Engels: in overleg
Conversatieles Engels, 10 weken 1½ uur: € 265,- (min. 6 personen, boeken niet inbegrepen)
Algemeen Engels, 10 weken 1½ uur: € 265,- (min. 6 personen, boeken niet inbegrepen)

Afspraken

Samen met de ouder(s) en leerling leggen we de volgende afspraken vast:

  • Er zijn gedragscodes voor leerling, ouder(s) en medewerkers StudieRond.
  • De inlogcodes van het school huiswerk-systeem worden met ons gedeeld.
  • De leerling moet altijd de juiste boeken bij zich hebben plus de planningsformulieren.
  • Dagelijks wordt er een leerlingvolgsysteem ingevuld en maandelijks ontvangen de ouders deze rapportage van hun kind.
  • Mocht er gedurende de begeleiding e.e.a. niet lopen, wordt er contact opgenomen met ouders / verzorgers.
  • Leerlingen komen op de vooraf afgesproken dagen, mocht om wat voor reden een leerling niet aanwezig kunnen zijn, kan de les worden ingehaald binnen 3 kalenderweken.
  • Vakanties, reisweken en stages worden niet doorberekend.